google-site-verification=dpZ1iQf2yCCP0vxWocn3YKhDlFt_lrfmnnFGG23XWjc
top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ödeme şekli

Ödemelerinizi banka havalesi veya KREDİ KARTI sistemlerinden dilediğiniz kişi ile yapabilirsiniz.

BANKA HAVALELERİ İÇİN:

İNAN KARDEŞLER FOTOĞTUR.GID.EML.TEK.İTH.İhR.NAK SAN LTDŞTİ

IBAN TR45 0006 2001 2110 0006 2988 56

BANKA HAVALE yaptığınızda Hızlı Kargo ile 1-3 iş günü içerisinde,

Lütfen tercih ettiğiniz ödeme şeklini siparişinize NOT olarak eklememe izin vermeyin.

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Bu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde imzalanmıştır.

ALICI' ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.'SATICI' ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşmenin siparişi onaylaması halinde, sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. o.

2.TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki terimler önlerindeki yazılı beyanlara atıfta bulunacaktır.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

HUKUK: Kanun no. 6502 tüketicinin korunmasına ilişkin,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması taahhüt edilen mal temini dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sağlayan veya malın satıcısı adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: SATICI'ya ait internet sitesi vasıtasıyla mal veya hizmet talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI'ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, 6698 sayılı Kanun hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Dönem bazında açıklanan fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATIŞ BİLGİLERİ

Başlık: İNAN KARDEŞLER FOTOĞTUR.GID.EML.TEK.İTH.İhR.NAK SAN LTDŞTİ

Adres: Tepe Mahallesi 39. Sokak No. 46 Marmaris, Muğla

Telefon: +90 252 413 33 34

E-posta:  info@gmail.com

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat adresi

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

6. SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

6.1. Mal/Ürün/Ürün/Hizmet'in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, miktarı) SATICI'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından bir kampanya düzenlendiyse ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Dönem bazında açıklanan fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Tanımı, Miktar, Birim Fiyat, Ara Toplam

(KDV dahil)

Nakliye Tutarı

Toplam:

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş tarihi

Teslim tarihi

Teslimat şekli

6.4. Ürün gönderim bedeli olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, SİTE'de teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır.

7. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

Fatura teslimi : Fatura, sipariş teslimi sırasında sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde söz konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgileri elektronik ortamda teyit etmek, SATICI'nın ALICI'ya vereceği adresi, siparişi verilen ürünlerin temel özelliklerini, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce.

8.2. Sözleşme konusu her ürün, ALICI'nın veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa, alıcının bulunduğu yerin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler bölümünde belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. 30 günlük yasal süreyi aşamaz. Bu süre içinde ürünün ALICI'ya teslim edilememesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü tamamlayacak, siparişte belirtilen niteliklere uygun olacak ve varsa garanti belgelerini, kullanım kılavuzlarını işin gerektirdiği bilgi ve belgelerle birlikte teslim edecek, işi yasal gerekliliklere uygun olarak yapacaktır. yasal mevzuat gereklerine uygun olarak her türlü kusurlara uygun olarak, işi bütünlük ve bütünlük ilkelerine uygun olarak yapmak, hizmet kalitesini korumak ve geliştirmek, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermek,  ihtiyatlı ve ileri görüşlü hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin ifasının imkansız hale gelmesi halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildireceğini ve toplam bedeli iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 14 gün içinde ALICI'ya bildirilir.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin banka nezdinde ödenmediğini ve/veya iptal edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

8.7. ALICI, sözleşme konusu ürünün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde ALICI'ya ve/veya iş yerindeki kuruluşa ait kredi kartının haksız kullanımı sonucunda SATICI'ya ödenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın veya ALICI'nın belirttiği adreste, ALICI, Sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade edecektir.

8.8. SATICI, sözleşme konusu ürünü, tarafların iradesi dışında gelişen, mücbir sebep gibi mücbir sebepler nedeni ile süresi içinde teslim edemez ise, ALICI'ya bildireceğini ve sözleşme konusu ürünün önceden öngörülemez olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. tarafların borçlarını ve/veya gecikmelerini ALICI ayrıca siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin bloke durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve mükerrer olarak ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından KREDİ KARTI'na iade edilen kredi kartına ilişkin ortalama işlemin 2 ila 3 hafta sürebileceğini ve bu tutarın bankaya iade edildikten sonra ALICI'nın hesaplarına yansımasının tamamen ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka işlem sürecinde ALICI, olası gecikmelerden SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. SATICI, ALICI'nın kayıt formunda belirttiği veya daha sonra güncelleyebileceği adres üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon ve sair yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve sair amaçlarla ALICI ile iletişime geçme hakkına sahiptir. , e-posta adresi, sabit hat ve cep telefonu hatları ve diğer iletişim bilgileri. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, SATICI'nın kendisine karşı yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

8.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; hasarlı, kırık, yırtık ambalaj vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmetler kargo şirketinden teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra özenle korunması borcu ALICI'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.11. Alıcı ile sipariş anında kullanılan kredi kartı hamili aynı kişi değilse veya ürün ALICI'ya teslim edilmeden önce siparişte kullanılan kredi kartı ile ilgili bir güvenlik açığı tespit edilirse SATICI KREDİ talep edebilir. KART hamilinin kimlik ve iletişim bilgileri, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresi veya kart hamilinin bankasına kredi kartının kendisine ait olduğuna dair yazı ibraz edilmesi. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri sağlamasına kadar geçen süre içerisinde sipariş dondurulacak olup, talebin 24 saat içinde karşılanmaması durumunda SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

8.12. ALICI, SATICI'nın siteye üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin doğru olmadığını ve bu bilgilerin yanlışlığından dolayı SATICI'nın uğrayacağı her türlü zararı SATICI'nın derhal, nakden ve mükerrer tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın ilk bildirimi üzerine bilgi.

8.13. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

 

8.14. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenine aykırı, ahlaka aykırı, başkalarını taciz ve taciz edecek şekilde, hukuka aykırı bir amaçla, başkalarının maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üyeler, hizmetlerin başkaları tarafından kullanılmasını engelleyen veya bunlara uyum sağlayan faaliyetlerde (spam, virüs, truva atı vb.) yer alamaz.

8.15. SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden, SATICI'nın kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya diğer içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiş olup, herhangi bir web sitesini veya onu işleten kişiyi desteklemez ve Link, verilen web sitesinde yer alan bilgiler için herhangi bir garanti teşkil etmez.

8.16. Bu sözleşmede sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal eden üye, bu ihlalden şahsen ve hukuki olarak sorumlu olacak ve SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca kullanabileceğiniz bu ihlal nedeniyle, SATICI, olayın hukuka intikal etmesi halinde üyelik sözleşmesine uyulmaması durumunda üyeden tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması halinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya bilgi vermek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden dönebilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkının sona ermesinden önce, tüketicinin onayı ile hizmet ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanılmayacağının SATICI'ya bildirilmesi gerekmektedir. işbu sözleşmede yer alan "Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade yapılırken kurum tarafından düzenlenen fatura iadesi/iptali ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. KREDİ NOTU düzenlenmediği sürece kurumlar tamamlanmayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve malın iadesini süresi içinde almakla yükümlüdür. 20 günlük süre.

e) ALICI, ALICI'nın kusurundan dolayı malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse, zararı SATICI'ya kusur oranında tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürün veya ürünün usulüne uygun kullanılmasından kaynaklanan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının düşürülmesi halinde kampanya kapsamında kullanılan indirim tutarı iptal edilir.

10. ÇEKİM İÇİN KULLANILAMAYAN ÜRÜNLER

İç giyim altları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve ülkesine geri gönderilmeye uygun olmayan ürünler, ALICI'ya teslim edildikten sonra ambalajı ALICI tarafından açılması halinde sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığını,  teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarla ilgili mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerik, yazılım programları, veri kayıt ve veri depolama cihazları,  Ambalajı ALICI tarafından açılmışsa bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik kapsamında mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile ifaya başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmalıdır. iade edilecek sipariş.

11. VARSAYILAN DURUM VE YASAL SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapılan ödeme işlemlerinde kart hamilinin temerrüde düşmesi halinde, kart hamilinin banka ile yaptığı kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka yasal işlem başlatabilir; ALICI, yaptığı masrafları ve vekalet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her halde ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, uğradığı zarar ve ziyanı SATICI'nın karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. borcun gecikmeli ifasından kaynaklanmaktadır.

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda tüketici sorunlarına ilişkin şikayet ve itirazlar aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılır. Parasal limite ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

01/01/2017 tarihi itibarıyla 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehirlerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlendirilmiştir.

Bu Anlaşma ticari amaçlar için yapılmıştır.

13. ETKİLİLİK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişin ödemesini yaptığında işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesinden önce işbu sözleşmenin ALICI tarafından sitede okunup kabul edildiğinin teyidini alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

SATICI: İNAN KARDEŞLER FOTOĞTUR.GID.EML.TEK.İTH.İhR.NAK SAN LTDŞTİ

ALICI:

TARİH:

bottom of page